Skip links

7R Kowale

Hala o powierzchni 18000m²
Realizacja: od sierpień do wrzesień 2017

Zakres robót:

  • dostawa konstrukcji stalowej
  • montaż konstrukcji stalowej

Inwestor : 7R

Zamawiający : Dekpol S.A.

Miejsce : Kowale

Data : wrzesień 2017

Return to top of page