Skip links

Projektowanie i kompleksowa budowa hal stalowych wraz z niezbędną infrastrukturą

Budowa hal stalowych

Nasza specjalność to budowa hal stalowych poprzez bliską współpracę z Inwestorem, budowanie jego zadowolenia poprzez wspólne stworzenie i wybór koncepcji zgodnej z jego potrzebami, możliwościami finansowymi, a często marzeniami.
Stawiamy na dobrze przygotowany projekt budowlany oraz projekty techniczne jako bazę do późniejszego, sprawnego działania w procesie realizacji inwestycji. 

Specjalizujemy się w kompleksowym przygotowaniu projektu budowlanego wraz z projektami branżowymi na który składa się :

– projekt architektoniczny
– projekt zagospodarowania terenu
– uzgodnienia z rzeczoznawcami
– projekt techniczny branży sanitarnej
– projekt techniczny branży elektrycznej
– projekt techniczny konstrukcji obiektu 

Na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę realizujemy proces inwestycyjny wykonując min. takie roboty jak:

 • Roboty ziemne
 • Roboty fundamentowe
 • Roboty murarskie
 • Dostawy i montaże konstrukcji stalowej hal
 • Dostawy i montaże obudowy dachu i ścian hal z płyty warstwowej PIR
 • Dostawy i montaże płyt kanałowych jako stropy na biurowcach
 • Dostawy i montaże  poszycia dachów z membrany PVC
 • Dostawy i montaże odwodnienia dachu hal i biurowca w tym
  system podciśnieniowy odprowadzenia wody z dachu hali
 • Dostawy i montaże stolarki okiennej i drzwiowej hal i biurowca
 • Dostawy i montaże bram i doków hal
 • Dostawy i montaże świetlików i klap dymowych na halach
 • Roboty elektryczne dla budynków
 • Instalacja oddymiania i napowietrzania hal
 • Roboty instalacyjne dla budynków
 • Roboty wodno-kanalizacyjne dla budynków
 • Roboty drogowe w tym drogi i place parkingowe z kostki oraz drogi pożarowe
 • Posadzki w halach
 • Elewacje na biurowcach w technologii tradycyjnej
 • Tynki w biurowcu
 • Posadzki w biurowcu
 • Roboty wykończeniowe

Projektujemy i wykonujemy inwestycje przede wszystkim hal magazynowych oraz produkcyjnych. Dobieramy rodzaj konstrukcji oraz materiały do każdego indywidualnego zlecenia, stawiamy na rzetelny kontakt ze Zleceniodawcą, dopasowując całość do jego potrzeb. Oczywiście projektujemy i realizujemy nasza zadania zgodzie z obowiązującymi przepisami i normami. Stosujemy rozwiązania  o znacznym stopniu zaawansowania, co przekłada się zarówno na trwałość, bezpieczeństwo, jak i maksymalną funkcjonalność.


Return to top of page